Skip to main content

Terugblik

Joy Brunch

Zaterdag 29 oktober 2022 vond de Joy Brunch plaats. We kunnen het niet laten om even na te genieten met de foto’s. Wat een joy om zoveel vrouwen samen te zien genieten van een heerlijk ontbijt en samen-zijn! Onderaan dit bericht vind je de link. We hebben eerst nog een paar teksten en oefeningen voor je opgeschreven vanuit de toespraak van Ruth van Mierlo:

Weet je het nog?

 • De verandering van de rups naar de vlinder en het dansje in de kerk door het vrije meisje terwijl er mensen toekijken met afkeurende en vragende blikken;
 • Er is steeds meer bekend over de invloed van je denken op je lichaam en op ziektes;
 • Efeziërs 1:4: Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons.
 • Romeinen 12:2: Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is.
 • 2 Korintiërs 5:17: Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.
 • Kolossenzen 1:21-22: Ook met jullie is Hij vrienden geworden. Hij heeft al jullie schuld weggedaan. Vroeger leefden jullie vér bij God vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden. Maar nu mogen jullie bij God horen, doordat Jezus mens werd en stierf om jullie schuld op Zich te nemen. Want Hij wilde dat jullie volmaakt en vrij van schuld bij Hem zouden kunnen komen.
 • Veel dingen (95%) doe je vanuit je onbewuste;
 • Je bent een Koningskind, je bent Gods masterpiece, Zijn gedicht!;
 • Efeziërs 2:10: Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht.
 • Betrek God bij je keuzes, vraag Hem wat Hij vindt wat je moet gaan doen;
 • Oefening; schrijf ’s avonds als je gaat slapen eens drie dingen op die je op de dag hebt gedaan en wat is gelukt, wie heb je kunnen bemoedigen, wat heb je geleerd, wat heb je voor het eerst gedaan;
 • Je mag vooruitgang of successen vieren;
 • Oefening; doe je ogen eens dicht en zie je zelf als een nieuw persoon, vol van Gods kracht en liefde, wat zijn dan jouw dromen en verlangens, als een nieuwe schepping?;
 • Psalm 37:7: Wees stil en verwacht alles van de Heer.
 • Oefening: op welke levengevende gedachte wil je kouwen, het steeds weer bedenken om het niet te vergeten? (positieve gedachten herhalen voor jezelf);
 • Oefening: Bedenk op welke momenten in je leven je Gods trouw hebt ervaren. Bedenk dan de situatie waar je nu doorheen gaat en waar je Gods trouw weer nodig hebt. Geloof je dat God weer trouw is in deze nieuwe gebeurtenis?
 • Denk hoopgevende gedachten!;
 • Stop met de gedachten die geen hoop in zich hebben;
 • Het is een keuze om je met positieve gedachten bezig te houden;
 • Voed je gedachten met Gods woorden;
 • Oefening: Denk aan hetgeen waar jij nu mee worsteld. Waar denk je negatief over en maak je je zorgen over. Vraag God: Heer wat wilt U dat ik geloof voor deze situatie? En schrijf gelijk op wat je denkt. Vraag God: Heer, wie wilt U voor mij zijn in deze situatie? Schrijf dit weer op. Vraag God: Wat mag ik uitspreken over deze situatie? Schrijf het weer op. Vraag God: Op welk gebied mag ik zo vrij zijn als het dansende vrije meisje? Schrijf het op;

Spring in het diepe, want het ondiepe doet zeer ;-).

De teksten zijn genomen uit de Basisbijbel.

FOTOGALLERIJ

De foto’s zijn gemaakt door Irene Geerts.